Giỏ hàng

Giải thưởng

Hội đông y Việt Nam
Hội đông y Việt Nam
Tôn vinh ngày thầy thuốc Việt Nam 2015
Tôn vinh ngày thầy thuốc Việt Nam 2015
Ngày 07/02/2015 Nhà Thuôc Đông Y Gia Truyền Long Lâm vinh dự nhận giải "THẦY THUỐC NHÂN DÂN" tôn vinh ngày nhà thuốc Việt Nam làm theo lời Bác (2015)Sự kiện được truyền hình trự...
Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
Nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y Tế
Hội nghị điển hình tiên tiến hội Đông Y
Hội nghị điển hình tiên tiến hội Đông Y
Lương Y Đặng Thị Lâm được vinh danh một trong số ít các Lương y dân tộc có môn thuốc, bài thuốc quý được Đảng và nhà nước công nhận.